Segala puji hanya milik Allah subhanahu wata’ala, shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, para shahabat yang mulia juga keluarga dan pengikut beliau hingga hari kiamat.

Pembaca yang berbahagia,
Hati Bening Islamic Bussines Community menyediakan berbagai buku buku bertemakan islami terutama Ensiklopedia Islam. Buku – buku islam yang disusun oleh ulama ulama besar juga sangat direkomendasikan oleh kementrian Agama RI.

Hati Bening Islamic Bussines Community dituntut untuk terus-terus belajar, berbenah diri, berkembang dan insya Allah akan terus berusaha ke arah yang lebih baik

Teriring harapan semoga Hati Bening Islamic Bussines Community tetap istiqamah menemani pembaca semua dengan menerbitkan buku-buku Islam bermutu, dan pembaca tetap setia serta memberikan apresiasi menuju perbaikan di segala hal, semoga Allah subhanahu wata’ala memberikan taufiq dan hidayahnya kepada kita semua, Amin.